بسته های درمانی
تخفیفی های لاویگل
8%
عرق یونجه یک لیتری
25,000 23,000 تومان
پودر به ارگانیک
25,000 تومان
عرق اسطوخدوس یک لیتر
33,000 تومان
5%
عرق دارچین حقیقت دادجو
38,000 36,000 تومان
8%
گل ختمی 50 گرم
24,000 22,000 تومان
تخم شربتی 200 گرم
77,000 تومان
عرق پونه یک لیتر
33,000 تومان
11%
عرق آویشن حقیقت دادجو
45,000 40,000 تومان
28%
پودر سیب ارگانیک
25,000 18,000 تومان
11%
بادام تلخ
28,000 25,000 تومان
6%
عرق گل گاو زبان یک لیتر
32,000 30,000 تومان
6%
عرق زنجبیل یک لیتر
35,000 33,000 تومان
جدیدترین های لاویگل
پرفروش های لاویگل
گیاهان دارویی لاویگل
21,000 تومان

پونه 100 گرم

29,000 تومان

هفاریقون

15,000 تومان

افتیمون 40 گرم

54,000 تومان

هفت بذر 120 گرم

84,000 تومان

بارهنگ 170 گرم

29,000 تومان

بذر خرفه 70 گرم

44,000 تومان

اسطوخدوس 40 گرم

21,000 تومان

به لیمو 40 گرم

20,000 تومان

چای سبز 60 گرم

سبوس و سویق لاویگل
وبلاگ